FE Wiedza Edukacja Rozwoj rgb 1


Projekt Drogi do przyszłości: studiuj-pracuj

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoNr projektu: SL2014:POWR.03.01.00-00-K336/15

Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Okres realizacji projektu: od 2016-03-01 do 2018-09-30

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 550 487,69 zł